Jäseneksi Soukan Venekerhoon?
Soukan Venekerho tarjoaa Soukan Klobbenilla monipuolista veneilytoimintaa läpi vuoden. Ehkä olet jo ollut jäsenenä jossain toisessa venekerhossa ja olet perillä venekerhotoiminnasta. Kerromme tässä lyhyesti meidän omasta toiminnastamme ja omista tavoistamme. Kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty, saat jäsenlehtemme, jossa kerrotaan kattavasti uuden jäsenen kannalta tärkeät asiat. Ne koskevat yhtä lailla niin soutuveneilijöitä, moottoriveneilijöitä kuin purjehtijoita.

Toimihenkilöt apunasi
Kerhon toimisto sijaitsee Klobbenin paviljongin alakerrassa. Jäsenyytesi hyväksymisen jälkeen kannattaa käydä siellä tervehtimässä toimistonhoitajaa. Hän auttaa sinua kaikissa asioissa, jotta jäsenyydestäsi tulee alusta alkaen mahdollisimman mukava.

Toimintaa riittää
Kerhomme tarjoaa sinulle toimintaa kaikkina vuodenaikoina. Painopiste on luonnollisesti purjehduskaudel-la: mm. lipunnosto ja –lasku, katsastukset, vartiointi, talkoot, juhlat sekä valokuva- ja kalastuskilpailut. Talvikaudella on kerhoiltoja ja koulutusta, joiden aiheista jäsenet voivat tehdä ehdotuksia. Uusille jäsenille järjestetään maksuton veneilykurssi, josta voi jatkaa, vaikka kansainväliseen huviveneenkuljettajatutkin-toon saakka. Jäsensauna on erinomainen tapa tutustua muihin kerholaisiin.

Kerhopaviljonki Klobbenilla
Paviljonkimme on rakennettu kerholaisia ja ensi sijassa kerhon tapahtumia varten. Kerho- ja koulutusillat ovat jäsenten kohtaamistilaisuuksia. Paviljonki on niin jäsenten kuin ulkopuolistenkin suuressa suosiossa mm. häiden, merkkipäivien ja erilaisten perhetapahtumien pitopaikkana. Jäsenetuna saat alennusta vuokrasta. Ulkopuolisten maksamilla vuokrilla on suuri merkitys kerhon taloudelle. Jokainen jäsen voi markkinoida paviljonkiamme ystävilleen ja tutuilleen!

Kerhon upea retkisatama
Retkisatamamme Södergrundin saaressa Porkkalassa on vapaasti käytössäsi. Rantaa kiertää laituri, johon on helppo kiinnittyä runsaiden kiinnityspaikkojen ja peräpoijujen ansiosta. Saarella on grillikatos, siistit puuceet sekä nuotiopaikka ja puut kerhon puolesta. Saaren kunnosta pidämme huolta talkoilla, joista on muodostunut eräänlainen koko perheen kesätapahtuma. Kesäsaaremme ”suljetaan” saaressa pidettävässä rapujuhlassa, jossa tapaat tuttuja hyvän aterian (nyyttikestit) äärellä.

Soukan Venekerhon säännöt
Soukan Venekerhon säännöt ovat varsin samanlaiset kuin muissakin venekerhoissa ts. niissä on määritelty mm. kerhon tarkoitus, jäsenen oikeudet ja velvollisuudet, toiminnan rahoittamiseksi perittävät maksut, hallituksen kokoonpano, yhdistyksen kokoukset ja jäsenen äänioikeus.

Kerhon ohjesäännöt
Ohjesäännöt ovat kerhomme hallituksen vahvistamia yhdistyksen sääntöjen täydennyksiä ja soveltamisoh-jeita. Niissä määritellään mm. venepaikkojen jakoperusteet sekä vartiointia, katsastuksia, satamaa, telakointia ja Södergrundia koskevat säännöt. Järjestäytynyt toiminta edellyttää, että jokainen jäsen noudattaa ohjesääntöjämme.

Tarkkaa taloudenpitoa
Venekerhon menot katetaan jäseniltä perittäviltä maksuilla. Kerho vuokraa kaupungilta laiturit ja talvitelakointialueen, joiden vuokra katetaan jäseniltä perittävillä laituri- ja telakkamaksuilla; osa niiden tuotosta menee myös Klobbenin satamatoiminnan yleiskuluihin kuten huoltorakennukseen. Jäsen- ja liittymismaksuilla katetaan puolestaan kerhon muu toiminta kuten paviljongin kulut, hallinto sekä saarikiinteistö. Investointiluontoiset tarpeet katetaan ensisijaisesti paviljongin vuokraustoiminnasta saaduilla tuotoilla. Paviljongin vuokratuottojen ansiosta maksumme ovat kohtuulliset.

Osallistu ja vaikuta
Tuo mukanasi uutta energiaa ja uusia ajatuksia. Kerro meille mikä toiminnan alue sinua kiinnostaa ja me perehdytämme sinut. Kukin veneilee oman elämäntilanteensa ja tottumustensa mukaan, yhteistä on halu irrottautua aika ajoin arkirutiineista ja päästä merelle.

Tapaamisiin Klobbenilla!

Juha Viljakainen
kommodori