Ve­nei­den talvisäilytys tapahtuu pääsääntöisesti Suomenojalla, jossa oleville kolmelle lohkolle voidaan sijoittaa yhteensä noin 140 venettä. Myös pienet veneet (alle 1 tonni) voi­daan säilyttää Suomenojan tai Ämmäsmäen talvisäilytysalueella. Suomenojalla on kontti kerhon tarvikkeita varten sekä mastoteline kerhon jäsenten käyttöön.

Pitkällä aikavälillä Suomenojan telakointialue supistuu merkittävästi, kun alueelle kaavoitetaan uutta asuinaluetta. Telakointialueen pienentymisen aikataulua eikä sen jäljelle jäävää kokoa tiedetä vielä, mutta nähtävästi vain kaikkein suurimmille ja hankalimmin liikuteltaville veneille jäisi paikka Suomenojalle. Kaupungin toimesta on Ämmäsmäkeen valmistumassa telakointiin sopiva aidattu ja vartioitu alue; ensi vaiheessa sinne on tarkoitus ohjata veneet, joita kyetään liikuttelemaan vedettävällä trailerilla.

Suomenojalla telakoitavien SVK:laisten veneiden koko ja määrä ovat kasvussa, mikä on tuottanut vaikeuksia löytää kaikille paikka. Tämän vuoksi on otettu käyttöön CAD-pohjainen telakointisuunnitelma, jossa veneille ei enää varata suorakaiteen muotoista tonttia, vaan venettä suurempi veneen muotoinen tila.

Jäsenille osoitetun vuosikyselyn yhteydessä kysytään myös tarvetta talvitelakointiin. Veneensä myyneet, vaihtaneet tai uuden veneen keväällä ostaneet veneilijät voivat ilmoittaa muuttuneesta tarpeestaan myöhemmin kesän aikana tehtävässä kyselyssä. Telakointivastaava ja satamakapteeni jakavat telakointipaikat telakointikyselyssä saatujen veneen mittatietojen mukaan.

Telakointialueet tulee vuosittain annettavien ohjeiden mukaan tyhjentää kesän ajaksi kaikesta telakointitarvikkeista autojen paikoitusalueiksi. Samalla ilmoitetaan kaupungin osoittamat paikat telakointitarvikkeiden säilyttämiseksi.

Veneiden talvisäilytyksessä noudatetaan kerhon se­kä Espoon kaupungin antamia määräyksiä koskien esimerkiksi te­la­koin­ti­paik­kaa ja -aikaa, säh­kön käyttöä jne. Tal­vi­te­la­koin­ti­alu­eel­le ei siten saa viedä venettä ennen 15.9. ja veneet on keväisin laskettava vesille tai siirrettävä pois alueelta viimeistään kesäkuun 10. päi­vä­nä, säh­köä saa käyttää ainoastaan tavanomaisiin veneiden kunnostustöihin käyttäen maadoitettuja ja eh­jiä sähkölaitteita ja ve­ne­puk­kien tulee olla kokoontaitettavaa mallia sekä varustettu veneen nimellä.