Eero Kallio Vuosikokous sujui rakentavassa hengessä, ja uusi hallitus sai toimintaansa varten hyvää palautetta vanhan tekemisistä. Hallitus koki nuorennusleikkauksen ja kun mukaan saatiin myös naisia, uudelta hallitukselta sopii odottaa uusia ajatuksia ja uusia otteita. Omalta osaltani kiitän uudistetusta luottamuksesta, mutta totean tässäkin: porukkaa olisi hyvä saada vetämään joku muu kuin porukan harmain.
Uusi kausi tuo kauan kaivattuja parannuksia satamaamme. Saamme pidennetyn  A-laiturin kokonaan omaan käyttöömme, uuden C-laiturin ja kävelyaisat molempiin laitureihin. Paikkoja tulee lisää ja palvelutaso paranee näillä laitureilla, tosin hivenen korkeammalla venepaikkahinnalla.  Samalla tuli mahdollisuuksia järjestellä paikkoja vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita ja toiveita. Sääntöjen mukaan venepaikkojen jakokriteereitä ovat jäsennumero ja veneen soveltuvuus venepaikalle. Näistä pidetään kiinni, tärkeintä on tietenkin veneiden turvallisuus.
Helmikuun jäsentiedotteessa oli maininta, että moni venepaikastaan aikanaan luopunut vanha jäsen haluaa nyt saada takaisin paikan. Tämä on kuulemma herättänyt kyselyjä venepaikkojen riittävyydestä. Huoli on turha: saamme lisää paikkoja ja paikat riittävät, kunhan laiturit tulevat kuntoon.
Vanha C-laituri on korjattu pois ja uusi laituri sekä aisat tulevat vasta keväällä jäiden lähdettyä. Toivotaan siis varhaista kevättä, että laiturit saadaan valmiiksi veneiden vesillelaskuun mennessä. Hyvin aikaisia vesillelaskijoita joudutaan varmaan sijoittelemaan väliaikaispaikkoihin, joten joustavuus ja ymmärtäväisyys ovat jälleen tarpeen. Jos venettä ei ole ihan pakko saada vesille ennen laiturin valmistumista, niin mieluummin siis vasta sen jälkeen. Hallitus raportoi projektin edistymisestä sitä mukaa, kun jotain tapahtuu.
Tulevana veneilykautena sovelletaan uusia katsastussääntöjä, jotka poikkeavat niin paljon tähän asti totutuista, että niitä on syytä tähdentää ja kerrata hyvissä ajoin ja kaikilla kanavilla ennen vesien vapautumista ja katsastusten alkamista.
Katsastuksen tarkoitus on varmistaa veneen käyttöturvallisuus, minkä vuoksi katsastukset tapahtuvat veneilykauden alussa. Katsastus jää tyhjäksi kirjaukseksi, jos se tehdään pakon sanelemana vasta joskus veneilykauden lopulla. Katsastus on asiana nopea ja ongelmaton, jos sen hoitaa ajallaan ja valmistautuneena.
Katsastuspäällikkö on joutunut tuskittelemaan katsastamattomien veneiden kanssa aina vain enemmän, minkä vuoksi nyt kokeillaan uutta järjestelmää. Ilmaisia katsastuspäiviä on entiseen tapaan kuusi ennen kesäkuun puoliväliä, mutta myöhemmin tapahtuvasta katsastuksesta peritään maksu. Maksuilla pyritään keskittämään katsastukset varsinaisiin katsastuspäiviin, sillä katsastajat tekevät työtään vapaaehtoisesti ja haluavat itsekin lomailla muiden lailla. Katsastajien ei kuulu päivystää pitkin kesää.
Aivan erikseen on syytä korostaa, että SVK:n rekisterissä olevaa venettä ei ole pakko tuoda katsastettavaksi nimenomaisesti Klobbenille, vaan kuka tahansa SPV:n hyväksymä katsastaja voi suorittaa katsastuksen missä tahansa ja milloin tahansa. Muualla tehdystä katsastuksesta ei tietenkään peritä SVK:n jälkikatsastusmaksua.
Suurin muutos aiempaan on, että katsastamattomilla veneillä ei tule olemaan asiaa SVK:n laituri- ja talvisäilytyspaikoille. Muutoksilla pyritään viestimään, että kerhon palvelut on varattu vain niille, jotka täyttävät omat velvollisuutensa. Toki toiminnassa varataan sija myös terveen järjen sanelemalle kohtuudelle: oikeasti yllättävät ylivoimaiset esteet ovat tietenkin asia erikseen.
Mikä koskee katsastusta, koskee myös maksuja.  Jos mielii saada venepaikan, maksut on syytä hoitaa kuntoon, on sitten kysymys vanhoista rästeistä tai kohta maksuun pantavasta jäsenmaksusta.
Jäsenistön valtava enemmistö hoitaa katsastukset, vartiovuorot, maksut jne. hienosti ajallaan kuten pitääkin. Niitä muutamia muita joudutaan sitten kovistelemaan karhukirjein ja sähköpostein, mikä kuormittaa toimistoa ja toimihenkilöitä. Saa nähdä, onko nyt tehtävillä sääntömuutoksilla mitään vaikutusta. Toivossa kuitenkin eletään.
Päivä pitenee, veneen kunnostustarpeet ja tulevat matkakohteet alkavat pyöriä mielessä. Jos venenäyttelyssä tai muutoin on tullut tehtyä tosi isoja ostoksia, on hyvä muistaa, että veneen vaihdosta on syytä ilmoittaa toimistoon, jotta rekisteri- ja venepaikka-asiat saadaan kuntoon.

13.2.2014

Eero Kallio