Eero Kallio Pohjat on jälleen pesty, veneet sekä mastot peitelty ja Klobben hiljentynyt. Kerhon toiminta kuitenkin jatkuu, mutta toisissa muodoissa. Budjetin valmistelu on lähtenyt käyntiin, ja toimintoja pyritään kehittämään kokemuksen ja saadun palautteen perusteella, jotta asiat sujuisivat ensi vuonna entistä paremmin.
Klobbenin satama on pitkän odottelun jälkeen saanut uusia laitureita ja lisää paikkoja. Tästä on syytä olla tyytyväinen, vaikka laajennus osui huonoon suhdannevaiheeseen – venekauppa on ollut hiljaista, uusia jäseniä liittyi vähemmän kuin ennakoitiin ja laitureille jäi vapaita paikkoja. Tämä on tietenkin ikävää kerhon talouden kannalta, mutta ei ongelmallista. Tilanne tuntuu olevan sama seudun muissakin kerhoissa. Kun myös D- ja E-laiturit toivottavasti (ja ilmeisesti) saadaan piakkoin samalle tasolle kuin A- ja C-laiturit, voimme olla tyytyväisiä laitureihimme. Jos uudistus toteutuu toivotulla aikataululla, olemme saavuttaneet jälleen yhden tärkeän etapin sataman kehittämisessä. Ja jos vapaat paikat täyttyvät, satama kustannuspaikkana kattaa hyvin menonsa.
Täydet paikat merkitsisivät toisaalta entistäkin pahempaa ruuhkaa Suomenojalla. Jo nyt veneiden sijoittelu joudutaan miettimään ensi talvikaudeksi paljolti uusiksi, sillä etenkin pohjoislohkolla on jouduttu ongelmiin, kun vastakkain on turhan pitkiä veneitä. Satamakapteenin kanssa käydyissä pohdinnoissa on todettu, että uusi sijoittelu tarkoittaa todennäköisesti mm. sitä, että veneitä joudutaan monin paikoin sijoittamaan keulat lomittain. Tämä tarkoittaisi käytännössä myös sitä, että esim. maksuluokan 5 paikka ei olisi enää maahan piirrettävä 12x4,3 m suorakaide, jonka kulmiin ei vastapäätä olevalla veneellä ole tuloa, vaan enimmäismitoiltaan tuon suuruinen veneelle varattava alue. Talomallisille katoksille varattaisiin tässä vaihtoehdossa jostain nurkasta oma alue, ja veloitus olisi hieman korkeampi. Hinnoitteluperiaate on selvä: jos haluat varata käyttöösi enemmän tilaa, maksat enemmän. Paikkojen hinnoittelu on tässä mallissa kaikkiaan hieman ongelmallinen ja vielä ratkaisematta, mutta euroissa laskettuna ero nykymalliin nähden jää venepaikkaa kohti vähäiseksi.  Hinnoittelu on sikälikin auki, että kaupungilta ei ole vielä saatu tietoa laituri- ja telakkapaikkojen hinnoista ensi kautena. Ennakkotiedot viittaavat kuitenkin korotuksiin.
Olisi tietenkin myös mahdollista määrittää venepaikat tarkasti kunkin veneen todellisen leveyden mukaan, jolloin paikan leveys olisi esim. veneen leveys + metri, mutta tällaisten telakkakarttojen laatiminen kuten myös venepaikkojen laskutus vaatisivat paljon työtunteja tai uusia atk-ohjelmia.
Telakkapaikkojen määrittämisessä on selkeästi kehitettävää, mutta parantamisen varaa on myös veneiden varsinaisessa telakoinnissa. Olisi suotavaa esimerkiksi, että venettä ei laitettaisi toisen paikalle, että veneen köli sijoitettaisiin telakkaruudun puoliväliin eikä paikan rajaviivalle tai että pienet mastot nostettaisiin mastotelineen ylätasoille. Ohjeistusta tulee ilmeisesti tarkentaa vielä nykyisestäänkin.  Ensi syksyksi saattaa telakointiin tulla yllä esitetyistä syistä uudet ohjeet. Niihin kannattaa perehtyä ja jos on epäselvyyttä, kannattaa kysyä telakkavastaavalta ennen kuin laskee veneensä pukille. Päästään sitten vähemmillä harmeilla.
Trailerilla liikuteltavien veneiden omistajien kannattaa pitää mielessä Ämmässuon viereen Ämmäsmäelle tuleva telakka-alue, josta on tarkoitus tehdä turvallinen ja edullinen monikäyttöalue. Nykykaavailujen mukaan vuokraamallaan alueella voisi säilyttää mielensä mukaan traileria, venettä, matkailuautoa tai muuta haluamaansa ympäri vuoden. Kerromme lisää sitä mukaa kuin itse tiedämme.
Uusi talvisäilytysjärjestelmä on siis vielä pohdintojen alkuvaiheissa, mutta joitain muutoksia nykytilanteeseen on pakko tehdä. Parasta olisi, jos jäsenkunnasta löytyisi joku työstämään asiaa talven mittaan, jotta olisimme valmiita hyvissä ajoin. Homma olisi oikein omiaan jollekin CAD-taitoiselle…   Tarvetta olisi myös nettimediataitoiselle henkilölle, sillä kerhomme kotisivut kaipaavat uutta ilmettä, houkuttelevuutta ja parempaa informaatiosisältöä. Luulisi näinkin suuresta kerhosta löytyvän osaamista kummallakin alueella? Kun listaan lisätään vielä henkilöt hallituksesta poisjäävien tilalle sekä uusi isäntä Söderiin, asia käynee selväksi: kerho pyörii jäsentensä työn varassa. Ilman tekijöitä ei ole toimintaa.
Alulle pantu sääntöuudistus jäi lähtökuoppiinsa, kun hallitus ei viime kädessä pitänyt asian jatkokehittelyä tarpeellisena.  Perhejäsenyyden olemus ja perhejäsenyyteen liittyvien erioikeuksien perusteet jäivät siten vähäiselle pohdiskelulle ja kerhomme säännöt tässä suhteessa hieman erikoisiksi muiden venekerhojen sääntöihin nähden. Jotta kerhomme olisi myös sääntöjensä osalta ajan tasalla, jonkin tulevan hallituksen on varmaan syytä palata asiaan.

2.11.2014
Eero Kallio