Kommodorin palsta

Hallitus valokuva Juha Viljakainen

3.2.2022

Soukan Venekerhon tammikuun vuosikokouksessa käytiin läpi totuttuun tapaan kuluneen kauden tapahtumia ja suunnitelmia kuluvalle kaudelle. Kokous järjestettiin poikkeuksellisesti etänä koronan takia ja paikan päällä Klobbenilla meitä oli läsnä vain kourallinen. Itselleni tilaisuus oli siinä mielessä merkityksellinen, että tulin valituksi SVK:n uudeksi kommodoriksi. Nyt aloittaessani kommodorina haluan kiittää jäsenistöä luottamuksesta. Samalla lupaan tehdä parhaani kerhon toiminnan kehittämiseksi kommodorikautenani.

Olen ollut Soukan Venekerhon jäsenenä vajaa 10 vuotta ja siitä ajasta 7 vuotta hallituksessa, joten kerhon toiminta on minulle varsin tuttua. Pitkään kerhon hallituksen talousvastaavana toimineena voin kertoa, että kerhon taloustilanne on varsin hyvä koronasta huolimatta ja erityisesti viime vuosina uusien jäsenten kasvanut määrä on ollut hieno asia. Telakointivastaavana olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta kaupungin suunnitelmia Finnoon alueen kehittämiseksi ja eri vaihtoehtoja Suomenojan telakointialueen tulevaisuudeksi. Valokuvakilpailun järjestäjänä on taas ollut mukavaa seurata, miten hienoja veneilyn eri puolia valottavia kuvia teiltä jäseniltä tulee joka vuosi kilpailuun.

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui pieniä muutoksia, mutta pääosa jäsenistä kuitenkin jatkaa tutuissa tehtävissä. Hallitukseen ja toimihenkilöiksi valittiin myös uusia kasvoja, mikä on kerhon kehittämisen kannalta hyvä asia. Nyt alkavalla kaudella tavoitteena ei ole tehdä kerhon toimintaa suuria muutoksia, vaan pikemminkin jatkaa hyvää työtä, jota aikaisempien kommodorien johdolla on tehty.

Koronapandemia vaikuttaa edelleen laajasti yhteiskunnassa. SVK:n tavoitteena on toimia mahdollisimman normaalilla tavalla pandemiatilanteen vaihtelut huomioiden. Kerhon toiminnasta ja ajankohtaisista asioista viestitään jatkossakin aktiivisesti. Tavoitteena on jatkaa SVK:n toiminnan kehittämistä muun muassa uudistamalla Suomenojan mastoteline ja Klobbenin kiinteistöjen lukitus. Lisäksi Espoon kaupungin suunnitelmia Klobbenin ja Suomenojan alueiden kehittämiseksi seurataan tarkasti.

Haluan kiittää edellistä kommodoria Tero Sandbergia aktiivisesta 5 vuoden urakasta. Teron kommodorikaudella moni asia eteni hienosti. Saavutuksiin kuuluvat muun muassa Klobbenin E-laiturin uudistamishanke, jäsenmäärän kääntäminen vahvaan kasvuun sekä avoin viestintä. Kiitokseksi SVK:n hyväksi tehdystä työstä Terolle luovutettiin vuosikokouksessa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kultainen seura-ansiomerkki.

Toivotan kaikille kerhomme jäsenille hyvää alkanutta vuotta 2022!

 

Juha Viljakainen

Kommodori