Var­tioin­nin tarkoituksena on pitää huolta Klobbenilla olevista jäsenten veneistä ja kerhon omai­suu­des­ta. Tietoisuus vartioimisesta ja vartijoiden näkyminen estävät tehokkaasti il­ki­val­taa ja varkauksia.

Vartijan tär­keä­nä tehtävänä on myös tarkkailla veneiden kiinnityksiä ja olla tilanteen niin vaatiessa yhteydessä ve­nei­den omistajiin tai hankkia muuten apuvoimia paikalle. Vartija kutsuu tarvittaessa paikalle po­lii­sin ja/tai ambulanssin.

Jo­kai­nen venepaikan haltija on vartiointivelvollinen. Samoin vuokrapaikan haltija on vel­vol­li­nen suorittamaan vartiovuoron. Yleissäännöstä poiketen var­tioin­nis­ta on vapautettu hallituksen jäsenet, kunniajäsenet, venekatsastajat, veneilykouluttajat, saa­ri-isännät sekä ennen kalenterivuoden alkua 75 vuotta täyttäneet jäsenet, jotka hallitus on anomuksesta vapauttanut vartiointivelvollisuudesta.

Vartijan tehtävistä ja toimintaohjeista tarkemmin ks. ohjesäännöt tästä.