Soukan Venekerho pyrkii siihen, että kaikki sen jäsenet osaisivat ja voisivat veneillä turvallisesti.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) kouluttaa jäsenseuroihinsa kouluttajat ja katsastajat.
Turvalliseen veneilyyn ei riitä yksinomaan katsastettu vene, vaan myös veneen miehistön on syytä hallita veneilyyn liittyvä teoriatieto ja erityisesti käytännön osaaminen.

SPV ylläpitää ja toimittaa kouluttajille ja katsastajille ao. toiminnassa tarvittavan materiaalin.

SPV:n koulutusjärjestelmässä on kolme tasoa, joihin kaikkiin sisältyy käytännön ajo-opetus.
Puhtaasti teoriaa opiskelemalla ei veneilyä opi, käytäntö opettaa parhaiten.

Soukassa pidetään tällä hetkellä seuraavia SPV:n ohjelman mukaisia kursseja:
Veneilijä kurssi, venepäällikkökurssi ja CEVNI -kurssi. Purjehtija kurssi on tulossa ohjelmaan..

Veneilijäkurssi soveltuu vähän kokemusta omaavalle tai ihan vasta-alkajallekin. Kurssi on käytäntöpainotteinen ja siihen sisältyy myös ajo-opetus veneessä.
Kerhoon liittyvät jäsenet saavat Veneilijä -oppikirjan ja kahden vuoden sisällä liittymisestä myös maksuttoman veneilijäkurssin.

Venepäällikkökurssin sisältö kattaa Trafin asettamat vaatimukset kansainväliseen huviveneen kuljettajan lupakirjan saamiselle. Kurssin suoritus edellyttää asioiden hallintaa myös käytännössä ja siksi siihen sisältyy käytännön harjoittelu sekä ajokoe.

Kokeneet veneilijät voivat suoraan tenttiä venepäällikkökurssin tai osoittaa vastaavan teoriaosaamisensa muiden järjestöjen kurssitodistuksilla. Käytännön osaamisen osoittamiseen vaadittavaan näyttöön saattaa riittää tarpeeksi pitkältä ajalta pidetyt riittävät lokikirjamerkinnät.

Huviveneenkuljettajakirjan haku tapahtuu helposti kurssin suorituksen jälkeen seuran koulutusvastaavan ja SPV:n kautta.Lähes vuosittain on kerholla pidetty ns. pätevyyden osoittamisiltaa, jossa jäsen voi kouluttajan kanssa käydä läpi mitä mahdollista lisäkoulutusta hän tarvitsee kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjaan.

Tarkempia tietoja näistä kursseista löytyy SPV:n kotisivuilta tai koulutusvastaavalta

Kerho järjestää myös muuta koulutusta yhteistyössä naapuriseurojen Laurinlahden ja Kivenlahden kanssa (VHF/DSC, diesel, sää ym.). Varsinaisten kurssien lisäksi em. seurat pitävät kerhoiltoja veneilyyn liittyvistä erikoisteemoista. Koulutusvastaava ottaa mielellään vastaan ajatuksia kerhoiltojen aiheeksi ja asiaa auttaa, jos ehdottajalla on vielä mielessä sopiva kerhoillan pitäjä.

Kurssikalenteri löytyy seuraavan linkin takaa, www.espoonmerikoulu.fi, ja lisätietoja voi kysyä myös koulutusvastaavalta.